ฟรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
โรงเรียนคุณภาพระดับ 4 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564 (ตามประกาศ สพฐ.) ดาวน์โหลด 1.77 MB 152 23 ส.ค. 65
โรงเรียนคุณภาพระดับ 3 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.75 MB 650 4 ต.ค. 64
กิจกรรมคุุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 3.38 MB 220 16 ก.ย. 64
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้บริหาร และกิจกรรมคิดค้นนวัตกรรมสื่อนำสู่การเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 3.46 MB 207 16 ก.ย. 64
โรงเรียนคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 2.14 MB 155 16 ก.ย. 64
โรงเรียนคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.49 MB 201 21 เม.ย. 64
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้บริหาร และกิจกรรมคิดค้นนวัตกรรมสื่อนำสู่การเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.64 MB 593 21 เม.ย. 64
กิจกรรมคุุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.55 MB 197 21 เม.ย. 64
โรงเรียนคุณภาพระดับ 4 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตามประกาศ สพฐ.) ดาวน์โหลด 1.09 MB 1,349 21 เม.ย. 64
พระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดาวน์โหลด 3.17 MB 483 22 เม.ย. 62
โรงเรียนคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครัั้งที่ 2) ดาวน์โหลด 0.35 MB 234 22 เม.ย. 62
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผู้บริหาร และกิจกรรมคิดค้นนวัตกรรมสื่อนำสู่การเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.18 MB 305 22 เม.ย. 62
กิจกรรมคุุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.17 MB 221 22 เม.ย. 62
กิจกรรมคุุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลด 0.14 MB 286 22 เม.ย. 62
กิจกรรมการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.14 MB 1,048 22 เม.ย. 62
กิจกรรมคุุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด 0.03 MB 304 22 เม.ย. 62
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม..ยุวชนคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน โดย..นางจริยา สังข์สิญจน์ ครู โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ดาวน์โหลด 39.46 MB 121 30 มี.ค. 62
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม..คืนคนดีสู่สังคม พุน้ำร้อนโมเดล โดย..นางวชิรา แสนโกศิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน ดาวน์โหลด 63.38 MB 221 30 มี.ค. 62
โรงเรียนคุณภาพระดับ 3 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.36 MB 423 11 ก.พ. 62
โรงเรียนคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.32 MB 273 11 ก.พ. 62
โรงเรียนคุณภาพระดับ 1 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.14 MB 318 11 ก.พ. 62
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา (ตัวอย่างโรงเรียนบ้านหนองยาว : หนองยาวโมเดล) ดาวน์โหลด 12.11 MB 10,467 31 ส.ค. 61
กระบวนการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพ ระดับ 1-5 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรีียนคุณธรรม สพฐ. ดาวน์โหลด 0.08 MB 17,083 11 ก.ค. 61