ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 ส.ค. 65
2 ประกาศสพฐ. โรงเรียนคุณภาพระดับ 4 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564 ทั่วไป 23 ส.ค. 65
3 ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว ปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 4 ต.ค. 64
4 แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 28 พ.ค. 64
5 ประกาศ สพฐ. รายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ทั่วไป 21 เม.ย. 64
6 การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ทั่วไป 9 ก.ค. 63
7 ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง 2562 ทั่วไป 9 ก.ค. 63
8 ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้ารับการพิจารณาเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ทั่วไป 18 ก.ค. 62
9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ทั่วไป 22 เม.ย. 62
10 กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม และยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 24 ม.ค. 62
11 ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั่วไป 3 ต.ค. 61
12 หนองยาว Model นวัตกรรมทางความคิด ในการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม สพฐ. สู่โรงเรียน..โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั่วไป 26 ก.ย. 61
13 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติ ..โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั่วไป 26 ก.ย. 61
14 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่การปฏิบัติ โดย หนองยาวโมเดล..โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั่วไป 26 ก.ย. 61
15 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ทั่วไป 3 ก.ย. 61
16 ชมคลิปย้อนหลัง..การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทั่วไป 4 ก.ค. 61