ฟรี

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ขอแจ้งกำหนดวันสอบ ธรรมสนามหลวง และให้โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา อุปถัมภ์ สนับสนุน และอำนวย ความสะดวกแก่คณะสงฆ์สำหรับการจัดสอบธรรมศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net

รายละเอียด 

ประกาศสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง

24 ส.ค. 65 | รับชม : 25 ครั้ง