ฟรี

28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน รับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน รับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 80 คน ในการศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.