ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนคุณธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ 035440861 ต่อ 21 โทรสาร 035440860

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนคุณธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

...