ฟรี

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120


โทรศัพท์ : 0-35440-0861 ต่อ 21
โทรสาร : 0-3544-0860